Μηχανή συσκευαστών περίπτωσης

εξοπλισμός συσκευασίας περίπτωσης, Αυτόματη μηχανή συσκευασίας, Μηχανή ανοίγματος κιβωτίων.