χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Αυτόματη μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών
Μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών σαμπουάν
μηχανή πλήρωσης κολλών
Μηχάνημα πλήρωσης εμβόλου
αυτόματη μηχανή μηχανισμών ανώτατων ορίων
αυτόματη μηχανή επισήμανσης εμφαίνουσας
κάθετη μηχανή συσκευασίας
Αυτόματος συρρικνωθείτε τη μηχανή
Μηχανή σελιδοποίησης
Αυτόματο Μηχάνημα Κουτί
Μηχανή συσκευαστών περίπτωσης
Βοηθητικός εξοπλισμός