αυτόματη μηχανή επισήμανσης εμφαίνουσας

Στρογγυλή μηχανή μαρκαρίσματος μπουκαλιών, οριζόντια μηχανή μαρκαρίσματος, διπλή δευτερεύουσα μηχανή μαρκαρίσματος.