Μηχάνημα πλήρωσης εμβόλου

ογκομετρικό υλικό πληρώσεως εμβόλων, πνευματικό υλικό πληρώσεως εμβόλων, υψηλό υλικό πληρώσεως εμβόλων ιξώδους.