μηχανή πλήρωσης κολλών

πνευματικό υλικό πληρώσεως μπουκαλιών, μηχανή πλήρωσης ιξώδους υγρού, μηχανή πλήρωσης σωλήνων κολλών.