Αυτόματος συρρικνωθείτε τη μηχανή

συρρικνωθείτε τη μηχανή μανικιών, αυτόματος συρρικνωθείτε τη μηχανή περικαλυμμάτων, το PVC συρρικνώνεται τη μηχανή.